پونـــــــــه http://puni.mihanblog.com 2018-07-19T17:59:52+01:00 text/html 2018-07-17T05:29:34+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها نامرد http://puni.mihanblog.com/post/175 <font face="Mihan-Iransans" size="2">‍<img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/pp63.jpg" alt=""></font><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ریسمان کهنه را محکم بگیر</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما دست نامرد را نگیر...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بگذار شیر شکارت کند</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما به شغال پناه نبر...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">به دریا غرق شو</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما از پل نامردان عبور مکن...</font></div> text/html 2018-07-15T08:04:56+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها روزت مبارک http://puni.mihanblog.com/post/174 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/podok.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">غصه غصه غصه،بازم غصه...</font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اصلا آروم و قرار ندارم،روز شما دختراست و</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه جا پر از پستال کارت های تبریک روز دختر...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">همه به عشقشون روزشو تبریک میگن و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">من با دیدنش عذاب میکشم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">عشق من زد داغونم کرد و رفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">دلم میخواست منم روزشو بهش تبریک بگم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اخه عادت داشتم همیشه براش کادو بخرم و....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">روز دخترو به پرنسس کوچولویی تبریک بگم که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با اون دستای کوچیک و ظریفش زندگی یه مردو نابود</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کرد و رفت...</font></div> text/html 2018-07-09T13:30:59+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها غصه http://puni.mihanblog.com/post/173 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://yourcloob.com/file/pic/photo/2015/01/bf90c2319149fcc39af912476bee2d9b_1024.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="www.yourcloob.com/file/pic/photo/2015/01/bf90c2319149fcc39af912476bee2d9b_1024.jpg" alt=""></div><div><br></div> خیلی دلتنگم،یادمه همیشه میگفتی دوس نداری غصه بخورم</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما هر روز غصه...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی روزای سختیه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هیچ وقت تصورشم نمیکردم اینجوری بزاری و بری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخه سعی میکردم انقد بهت خوبی کنم که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگه خواستی بری،اونا یادت بیفته و...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخه خیلی دوستت داشتم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخه هیچ کسی رو نمیخواستم جات بیارم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخه میدونستم با کسی جز تو آروم نمیشم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">واسه همین با رفتنت اینجوری تنها شدم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد رفتنت چن نفر خواستن جاتو پر کنن</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی هیچ کدومو نتونستم بیارم توی قلبی که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">رو دیوارش اسم پونه هک شده</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جای خالیت با هیچی پر نمیشه</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">جز با اشکایی که تو با دستات پاک میکردی...</font></div> text/html 2018-07-02T07:25:49+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها تنهایی http://puni.mihanblog.com/post/172 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://img1.tebyan.net/Big/1393/06/135882111652051881912311152555588219842716.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2">‏تنها باشید ولــــــــی... </font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو نیمکت ذخیره زندگی کسی نشینید!</font></div> text/html 2018-06-28T00:35:06+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها فراموشی http://puni.mihanblog.com/post/171 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/6252323207110912174/13636266-162543487492802-1879728043-n.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div> +نـ.....؟</font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">-بله؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">+صد هزار تومن بریز حسابم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">-باشه شماره کارتتو بفرست...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادته؟یادته یه زمانی کار نمیکردی و هر وقت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">پول لازم بودی دربست در اختیارت بودم؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادته هر سری میومدم تهران‌ساعت ۴ صب میرسیدم و تو خیبابونا دربدر میشدم تا تو ۱۰ صبح بیای بیرون؟اونروز تا شبش انقد منو اینور اونور میکشیدو هرچی خرید داشتی انجام میدادی،انقد که جلو چشات تو تاکسی از شدت خستگی خوابم میرد و تو بیدارم میکردی میگفتی خوابت میاد؟!یادته یه شب پام چجوری درد میکرد؟یادته تا کجا منو اینور اونور کشیدی و پول خرج کردی‌منم همرام پولی نموند و از فاطمی تا سر وصال پیاده رفتم؟با اون درد پاهام فهمیدی شبو تا صبح چجوری گذروندم؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادته هر سری میومدم تهران موقع برگشتن یه مقدار پول تو جیبی بهت میدادم؟حتی بعضی از شوهرا هم همچین درکی ندارن،ان شالله ازدواج میکنی میفهمی چی میگم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادته از نودل گرفته تا انواع مرغ سخاری و کباب ترکی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">و نمیدونم پیتزا و انواع اقسام غذا هارو با جیب کی تجربه کردی؟ اصلا هر روز یه مدل غذا تست میکردی،یادت نیس؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اونموقع بابات به زور پول دانشگاتو میداد،تا اونجایی که میدونم اصلا بهت پول نمیداد!!تا حدودی از شرایط خونتون خبر داشتم،حتی یه بار بابات اومده بود شورای حل اختلاف اونروز من تصادف کرده بودم و برای خسارت ماشین اونجا بودم،دیدم از جیبش</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه کاغذ کهنه در آورد که اسم چند قلم جنس از جمله مرغ و برنج و غیره با قیمتشون نوشته بود،معلوم بود لیست خریدای ماهانه خونتون بود،من کنارش وایساده بودم یهو شروع کرد به داد و بیداد که آی من پول ندارم شکم بچه هامو سیر کنم،آی هف هشت تا بچه دارم همه بیکارن و هر روز یدونه مرغ میخورن،فقط یه دخترمو فوقش بتونم خرجشو بدم....،داشت از دست پسراش شکایت میکرد!!!&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تعجب کردم از رفتارش و حس کردم که تو توی یه همچین محیطی چقدر زجر میکشی،خلاصه بهت حق میدم که چرا انقد عقده ی ازدواج با آدم پولدار تو دلت مونده باشه!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مخالفت مادرتم بخاطر همین بود چون فکر میکرد...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خلاصه&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">میدونستم چقد بی پولی و همه جا دستتو میگرفتم</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آره پونه جان اون زمان برات مثل بانک بودم واسه همین باهام بودی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی موقعی که تلگرامتو هک کردم،به تمام دوستات گفته بودی دوسش ندارم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">با کمال نامردی داشتی قربون صدقه ی علی خان میرفتی و توی هر جملت یه علی جون میذنوشتی،تو تمام این سالها که باهم بودیم یه بار اونجوری از ته دل به من جون نگفته بودی که این ور به من میگفتی حوصله ندارم،مریضم،میرم حموم... و اونور عکس رد و بدل میکردی و دل میدادی و....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا؟چون فکر میکردی که اون پولداره و میتونی به تمام چیزای نداشتت برسی... ای کاش اونروز به التماسات گوش نمیکردمو سیمکارتمو میشکستم،اخه میگن به ادم خیانتکار هیچ وقت نباید فرصت داد،ولی من فرصت دادمو ضربشو هم دیدم،از</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;نور....... بگم برات که اومد عکساتو جلو چشام نشون داد و تا میتونست در موردت چرت و پرت گفت،از کتک زدن تو توی کوچه توسط مامانت تا سکس کردن باهات،حتی چندتا جمله سکسی ازت با شماره قبلیت بهم نشون داد،</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">عوضش من چیکار کردم؟!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">اومدم ازت پرسیدم گفتم حرفاش راسته؟!!!</span></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">قسم خوردی گفتی همش دروغه،بخاطر شعور خودم دیگه هیچ وقت درموردش باهات صحبت نکردمو قسمتو قبول کردم،که نباید میکردم،</span><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بعدشم تهدید کرد که میره آبرومونو میبره،به مامانت میگه،که همین کارم کرد ولی آبروی منو برد نه آبروی تو! هر کسی از فامیل مارو میدید عکس ترو نشونش میدادو میگفت........</span></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی من چیکار کردم؟!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اومدم با آرامش،گفتم مواظب خودت باش،کلی ترسیده بودی اما من بغلم گرفتمتو پناهت شدم،گفتم نمیزارم کسی آسیبی بهت برسونه! یادته؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">هی.... چقد دارم آتیش میگیرم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">یادته برات کیک تولد خریدم با پست فرستادم چقد باهام دعوا کردی و از کارم پشیمونم کردی؟! یادته لباس و چیزای بالای صدهزارتومنی که میخریدی؟! و آخرشم میزدی تو سرم که تو هیچی نداری؟!!! اصلا نگاه نمیکردی چه دل بزرگی دارم که اگه تو یه روز با تمام بی پولیم یه میلیونم خرج میکردی نه نمیگفتم،ثروت که داشتن میلیارد میلیارد پول نیست،ثروت این بود که تو هر زر و زیور کوچیک تا لباس و... که میدیدی میگفتی اینو میخوام،فورا برات میخریدم! ثروت اینه که آدم از دلش بیاد خرج کنه!!!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خلاصه اونموقع ها بانک بودم برات،کلی دورم میگشتی،موقعی که سر کار بودم هر روز بهم اس میدادی که زنگ بزنم و وسط کار یه نیم ساعتی باهات حرف میزدم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اما!!!!!!!!!!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از وقتی که تو استقلال مالی پیدا کردی و رفتی سر کار دیگه من شدم آدم بده!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از صبح میرفتی سر کار بدون اینکه به من بگی(یادت باشه هر روز قبل رفتنم سر کار بهت میگفتم)بیخبر بودم ازت تا ساعت ۶ عصر،نه پیغاممو جواب میدادی،نه تلفنمو جواب میدادی،میگفتی دکتر نباید دستم گوشی ببینه و انواع اقسام بهونه ها...،حداکثر با دوتا اس ام اس جوابمو میدادی و از من خداحافظی میکردی و میگفتی میرم پیش دوستام،انقد منتظر میشدم بیای تا جون به لب بهت پیغام میدادم ۱۲ شب به زور جواب میدادی و میگفتی خوابم میاد،دارم میخوابم،میخوابیدی و من تا صبح غصه میخوردم،دوباره از صبح میرفتی سر کار و بیخبر تا عصر...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">کار هر روزت شده بود!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">از اون موقع بدبختی من شروع شد!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">وقتی میگفتی مامانم نزاشت ازدواج کنیم ،سرد شدم...،سرد شدنتو از یکی دو ماه اول کاریت حس میکردم</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چون تو کم کم داشت سرت جایی گرم می شد و از همه مهمتر ماهانه قرار بود برات پولی برسه،کج خلقیات از همون روزا شروع شد،ولی با اینحال چن باری که میومدم پیشت هر از گاهی به حساب من یه چیزای میخریدی...،ولی دیگه برات جذابیتمو از دست داده بودم،آره پونه خانوم،الان که میگی&lt;&lt; اگه میخوای فراموشم کنی روزایی رو یادت بیار که باهام بد بودی،وقتایی که بخاطر مامانت باهام حرف نمیزدی، وقتایی که سر خرج کردن حقوقت باهام حرف نمیزدی، وقتایی که پیغام میدادی شمارتو حذف کردم، حفظ هم نیستم، خیلی وقتا، شمارمو عوض کنم فراموش میشم،من خیلی اذیتت کردم سر لباس پوشیدنت، بخاطر عینک زدن به چشات،خیلی حالم بده، اگه میخوای حالمو بدتر نکنی دیگه پیغام نده،عذابم نده، سرم ترکید از عصبی شدن، دیگه جواب نمیدم...&gt;&gt; نامرد بودنتو با اینجور پیغاما کاملا حس میکنم،چون جای اونهمه خوبی فقط اینا یادت مونده بود!!! خلاصه این حرفات برام خیلی آشناست،میدونی از چه لحاظ؟! از او لحاظ که هر وقت بهم خیانت میکردی و با یه پسر دیگه حرف میزدی رفتارت اینجوری میشد!!! فک نکن از هیچی خبر نداشتم،فقط دلم انقد بزرگه که حتی الانم نمیخوام به روت بیارم که غیر از اینایی که اینجا نوشتم چیکارا میکردی و من خبر داشتم مثل قرارایی که میزاشتی و فک میکردی من نمیفهمم!!!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">الانم که چند ماهه تنهام گذاشتی و معلوم نیست تو بغل کی داری....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آره ادم با یه سگ چند روز بمونه بهش وابسته میشه چه برسه به یه آدم،اگه تو الان به این راحتی در عرض ۸ ماه هم تونستی پیغام ندی،هم صدامو نشنوی،هم نبینی هم...،یه آدم احمقم میفهمه با یکی دیگه دوست شدی و رابطمونو بهم زدی،الان به حرف بقیه رسیدم،درست میگفتن به آدمی که خیانت کرده نباید فرصت داد،خلاصه بچه نیستم خوب میفهمم دور و برم چه خبره،اگه امروز حرفایی گفتم که ناراحتت کرد،بخاطر اینه که رابطمونم تموم شده میبینم! لازم بود بدونی اینارو،چون فک کنم همش یادت رفته بود،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اینم بگم که اینهمه تو تب و تاب ازدواج با ادم پولدار نباش،آدم پولدار پولو الکی در نیاورده،۹۰ درصد پولدارا آشغالتر از اونی هستن که فکرشو بکنی،یا باهات دوست میشه سکسشو میکنه و یه وقت چشاتو وا میکنی میبینی جا تره و بچه نیست،یا مثل بعضیا طلاقت میده و با ماهی ۵۰هزارتومن بهت مهریه میده(آدم پولدار الکی پولدار نشده)یا اینکه وقتی زنش هستی با ۲۰۰ هزار تومن هر روز با زنایی میخوابه که از لحاظ اندام و قیافه صدبرابر از تو خوشگلترن،خلاصه به اینجای قضیه هم فکر کن،هرچند حرفای زیادی تو دلمه و الان نصف شبه،دیگه نای نوشتن ندارم،تا با پای خودت تو چاه نیفتی حرفامو قبول نمیکنی...،فقط مواظب خودت باش دنیا خیلی بی رحم تر از اونیه که فکرمیکنی،یه روزی به تک تک حرفام میرسی.</font></div> text/html 2018-06-26T07:30:55+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها Pooni http://puni.mihanblog.com/post/169 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/bakhal.jpg" alt=""></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div>سلام</div></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم که دیگه به من حتی فکرم نمیکنی،میدونم که حتی از دی ماه یه بارم نیومدی وبلاگتو نگاه کنی،میدونم که جامو یه نفر گرفت</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم چون آخرین روزایی که همدیگرو میدیدیم داشتی سعی میکردی متقاعدم کنی که به درد همدیگه نمیخوریم،داشتی سعی میکردی با ارامش بهم بفهمونی که باید جدا شیم،حتی یه بچه هم بهونه هاتو گوش میداد میفهمید که بخاطر یه نفر دیگه داشتی اونجوری رفتار میکردی،البته یکم میترسیدی که عکس العمل من چی میتونه باشه،شاید فک میکردی منم راه میفتم تو خیابونا و آبروتو میبرم،ولی فرق من با بقیه همین بود،فرق من بخشش بود،مطمینم یادته که کجاها و بخاطر چیا بخشیدمت...،آبروی تو از همه چی برام مهمتر بود،کشیدم کنارو دارم توی بغل یه مرد دیگه تماشات میکنم و ذره ذره اتیش میگیرم،آره بخاطر همین بود،دلم از اونی که تصورش کنی بزرگتره،اونقد که بهت حق انتخاب دادم،با زبون خودم گفتم میتونی انتخاب کنی و شاید توجیه تو برای انتخاب اون ادم همین بود،آخه با زبون خودم گفتم میتونی هرکسی رو که دوست داری انتخاب کنی،آره پونه خانوم،اگه یکم فکر کنی هیچ مردی به معشوقش حق انتخاب نمیده،نمونه شم با چشمای خودت دیده بودی...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بگذریم،بدجور دلم برات تنگ شده،دلم لک زده واسه اون خنده های از ته دل و بلندت،هرجا‌یی یادت می افتم،خیره میشم به یه نقطه و قطره قطره اشکام میاد رو گونه هام،اگه بیرون یا جایی باشم که کسی توجهش بهم باشه روحم گریه میکنه،ینی لایه نازکی از اشک جلو مردمک چشممو میگیره و همه جارو غیر از تو تار میبینم...،آخه من خجالتیم(یکی از چیزایی که تو همیشه بخاطرش ناراحت بودی)...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">چه روزای سختی رو دارم تحمل میکنم،چقد به بودنت احتیاج دارم و نیستی،به دوران مدرسه فکر میکنم که اونجوری با بدبختی گذشت،دوران دانشگام با زجر و الان توی ۳۰ سالگی با این وضعیت داره میگذره،راستی میدونی موهام چقد سفید شده؟،عکسشو ایمو فرستادم برات،یه روزی ببنی متوجه میشی که تو این ۶ ماه که تنهام گذاشتی چی کشیدم،میبینی که چجوری قلب ۸۰ ساله ام داره از جسمم میزنه بیرون...،همه چی رو تو زندگیم از دست دادم،میدونم تا حدودی خبر داری، ولی خداییش هیچ کدوم به اندازه از دست دادن تو برام تلخ نبود،رفتن تو منو به این روز انداخت،پارسال یه تار موی سفید نداشتم مطمینم یادته،اما الان حتی ریشمم سفید شده،آخه تو دنیام بودی،با تو تمام مشکلات تلخم شیرین می شد،با تو هرجا برام مشکلی پیش میومد و شکست میخوردم روحیه برا تلاش دوباره داشتم،اما الان نیستی...،چه سخت میگذره این روزا،پر از مشکلاتی که ۹۰ درصدش بخاطر نبودن تو و نداشتن تمرکزم سرم میاد،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">تاکسی مثل خودم نباشه نمیفهمه چی میگم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی دوس دارم بدونم الان کجا کار میکنی و چیکار میکنی ،خیلی دوس دارم بدونم بازم یادمی یا نه ولی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">آخرش یه روزی میای اینارو میخونی،میدونم میای،میدونم تنهات میزارن،هیچکی نمیتونه اونهمه ناز ترو که من میکشیدم بکشه‌،آخرش میای اینجا و میبنی که کیو از دست دادی....................</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div> text/html 2018-06-23T20:06:42+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها بیداری؟ http://puni.mihanblog.com/post/168 <font face="Mihan-Iransans">کجایی....؟</font><div><font face="Mihan-Iransans">میای اشکامو پاک کنی؟</font></div> text/html 2018-06-17T06:27:14+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها مگه میشه http://puni.mihanblog.com/post/166 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="hamdore.com/wp-content/uploads/2017/11/sms-jodaei.jpg" alt=""></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="hamdore.com/wp-content/uploads/2017/11/sms-jodaei.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://hamdore.com/wp-content/uploads/2017/11/sms-jodaei.jpg" alt=""></div></font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&lt;&lt; اگرچه دل به دیگری بست ، ولی جان ماست هنوز... &gt;&gt;.</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font><div><font face="Mihan-Iransans">خدا میدونه سعدی این شعر رو با چه دردی نوشته....</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آدم واسه یه کنکور ذِپِرتی سه سال وقت میزاره چه برسه کسیو که میخواد تو زندگیت نقش مهمی رو به عنوان یه هم صحبت یا هم دم یا هم درد ایفا کنه. هر کاریش کنی باز یه مسیر هست که باهاش خاطره داری یه مناسبت یه تاریخ خاص یه کافه یه شهر. آدما وقتی وارد زندگی هم میشن یه بانک محبت و تنفر تو دل هم باز میکنن. وقتی مبلغ محبت بالا بره دیگه برداشتن این حساب از بانک دل خیلی سخت میشه. دل بستن خیلی آسونه ولی دل بریدن با این همه خاطره بدتر از مرگه. هرچقدرم که بگی فراموشش کردم پس هنوز بخاطرش داری که داری حرف از فراموش کردنش میزنی. ما که داریم این وضعو تحمل میکنیم،چه میشه کرد.... بهترین آرزوم واسه ی کسایی که مطالب وبلاگمو میخونن اینه که هرگز غم به دلتون نیاد و وقتی وارد زندگی کسی میشید و کسی وارد زندگیتون میشه همیشگی باشه....</font> </div></div> text/html 2018-06-05T07:43:56+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها رفتم http://puni.mihanblog.com/post/164 <font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/ppppppp.jpg" alt=""> </font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">به دیگران حقِ انتخاب بدهیم...</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آدم ها حق دارند ما را نخواهند!</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">یک بار برایِ همیشه از زندگیشان خط بخوریم، بهتر است تا یک عمر زیرِ فشارِ نخواستنشان له شویم...</font></div> text/html 2018-06-04T19:30:01+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها تولدم مبارک http://puni.mihanblog.com/post/163 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/tnava.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">چِقَدر سَختهِ تظاهر کُنی اهمیت نمیدی</font><div><font face="Mihan-Iransans">در حالی کهِ داری از بُغض میترِکی...</font></div></div> text/html 2018-06-01T05:54:12+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها آوار http://puni.mihanblog.com/post/162 <div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="maryam.im/images/stories/akshayemataleb/sokhanane_ziba/_001.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://maryam.im/images/stories/akshayemataleb/sokhanane_ziba/_001.jpg" alt=""></font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">خیلی دوستش داشتم ،اونقدر بهش فکر کردم که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تصورى که ازش داشتم از خود واقعیش سبقت گرفت!</font><div><font face="Mihan-Iransans">بعد ها دیگه خودشو دوست نداشتم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">تصور ذهنى خودمو دوست داشتم،</font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans">واسه همین بتی که ساخته بودم،</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">آوار شد رو سرم...</font></div> text/html 2018-05-27T14:09:06+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها فکر کن http://puni.mihanblog.com/post/161 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/zamin.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">گاهی ممکنه زمین بخوری و</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخاطر زمین خوردنت ناراحت باشی</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">ایمان داشته باش که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">شکستایی که میخوری</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لازمه رسیدن به اون جاییه که</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">لیاقتشو داری</font></div><div><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">فکر کن ببین لیاقتت چیه...</span></div> text/html 2018-05-24T07:33:29+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها غرور http://puni.mihanblog.com/post/159 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/lale.jpg" alt=""></div><div><br></div>وقتی با کسی باشی که دوستت نداره&nbsp; <div>اولین چیزی که ازت میگیره غرورته&nbsp;</div><div>دومیش هم اعتماد به نفست،</div><div>دل مرد را بشکنید</div><div>کمرش را بشکنید</div><div>اما غرورش را نشکنید</div><div>مردی که گریه می‌کنه دیگه چیزی برای شکستن نداره...</div> text/html 2018-05-22T11:26:40+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها بینام http://puni.mihanblog.com/post/158 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/doktor.jpg" alt=""> text/html 2018-05-16T10:07:43+01:00 puni.mihanblog.com مرد تنها عروسی http://puni.mihanblog.com/post/157 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/627/1880223/kotak.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">دوشیزه ی محترمه مکرمه آیا بنده وکیلم؟</font></div><font face="Mihan-Iransans">می‌دونستی بلافاصله پس از جاری شدن این خطبه</font><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– بدون اجازه‌ همسرت حق خروج از کشور رو نداری؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– بدون اجازه‌ی همسرت نمی‌تونی گذرنامه‌ جدید بگیری؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– اگر همسرت احساس کنه شغلت (چه استاد دانشگاه باشی، چه دکتر، مهندس و چه مدیر لایق یک شرکت و…) مفسده انگیز است و ممکنه دل‌های بیمار مردای دیگه رو بیمارتر کنه، دیگه حق نداری سر کار بری؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– همسرت حق داره هر لباسی بپوشه، اما تو همچنان ملزم به رعایت حجاب مورد پسند اونی؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– اگه به مهمونی دعوتین، همسرت حق داره نوع لباست رو تعیین کنه و حتی اگه تو خونه هستید و مهمان مردی برای شما میاد، تو خونه ی خودت ملزم به پوشش مورد دلخواهش هستی؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– از لحظه ی عقد دیگه حق طلاق ازت سلب می‌شه و همسرت هر موقع اراده کنه می‌تونه طلاقت بده؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– حق حضانت بچه که نه ماه، تمام سختی‌های بارداریشو تحمل کردی و برا بزرگتر شدنشن بیشتر نقش داشتی با همسرته؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– اگر مورد خشونت خانگی قرار بگیری و حتی سیاه و کبود بشی! و از خونه بری، باز همسرت می‌تونه تو دادگاه بگه تمکین نکرده و قاضی دستور بده برگردی خونه؟</font></div><div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;– و …</font></div><div><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans">امیدوارم به اینجاش فکر کرده باشی،و پول بتونه برات جبرانش کنه!!!!!!!</font></div>