کوچه بی نام بیا دختــــــرم بیا زیبـــــــــــای بارانی بیا که پدرت،پســــــــری تنهاست... http://Puni.mihanblog.com 2020-07-06T11:40:28+01:00 text/html 2020-07-01T17:35:34+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . بدون مخاطب http://Puni.mihanblog.com/post/104 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/sigarma.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شده بخوای گریه کنی</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نتونی غرورت نذاره </b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شده زندگی بخواد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بزنه کفرتو در بیاره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی پشت هم سیگارو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه حال بدو بیمارو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>قید همه چیو بزنی و&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از همه چی دل بکنی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکی حالتو بد کنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یهو بزنه گوشیشو قطع کنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی دلش نخواد بشینه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکمی با تو صحبت کنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شده یه شب خیره به شهر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همینجوری زل بزنی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از همه ی آرزوهات</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یک شبه بخوای دل بکنی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عاشق میمیره تنها باشه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دلِ پُر یه بغض&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفیق تنهاییاشه</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حال بدم و این گریه ها نمیرسه به گوشش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه نایی واسه چشمای خیس من نیس</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی خدا کنه اون چشماش هیچ موقع نشن خیس...</b></font></div> </div> text/html 2020-06-25T20:37:10+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . انتظار http://Puni.mihanblog.com/post/103 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dast2.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدترین واژه ی دنیا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انتظار؛</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دقت کردین که موهای بعضیا زودتر از</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سنشون سفید میشه؟!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان خیلیا میگن خب ارثیه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شما همونی هستی که اصلا نمیدونی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انتظار ینی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی با هر صدای پیامکی خیره شدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به صفحه ی گوشی یعنی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی سبز یا قرمز بودنِ چراغ کوچولویِ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چشمک زن بالای گوشی یعنی چی..</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی رو نیمکت پارک دیدنِ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خوشحالی بقیه ینی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی شنیدنِ اسم دختر کوچولویی که</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>موقع دویدن مامانش صداش میزنه ینی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی از شیشه اتوبوس خیره به تند شدنِ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جاده یعنی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونی خالی بودن صندلی کنار ماشینت ینی چی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو نمیدونی وسط رانندگی توی جاده،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بوسیدن پشت دست خودت ینی چی..........</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انتظار ینی سفیدی هر تار مو،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با دریایی از این "تو نمدونی ها"</b></font></div> text/html 2020-06-23T19:59:56+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . بی حواس http://Puni.mihanblog.com/post/102 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/nasara.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div>نباید عاشقی کنید با آدمای بی حواس </b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو این دنیای بی احساس عاشق بودن یه اشتباست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به هرکی رو زدم بهم یه روی خوش نشون نداد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>واسه شکستن دلم یه ثانیه هم امون نداد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باید هر لحظه دور بشم تا کی غرورم اینجا خورد بشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی خیلی بهتره تا که عاشق شی عشقت دور بشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بهم میگن چرا دلت با هیچ نگاهی نمیلرزه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بهشون میگم آخه دلم از عاشقی میترسه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>درِ دلمو بستم رو به عشقو عاشقی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خستم از هرچی رابطست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بریدم از هر کسی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بریدم از اینکه منو پس زد هر ناکسی...</b></font></div> text/html 2020-06-16T18:19:37+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . یکطرفه http://Puni.mihanblog.com/post/101 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/navs.jpg" alt=""></div><b><font face="Mihan-Iransans"><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div>یه طرفه دوست داشتنِ کسی قشنگ نیست</font></b><div><b><font face="Mihan-Iransans">آروم آروم بعد غروب خورشید،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">انتظار واسه کسی که حسی بهت نداره قشنگ نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">هی فکر و هی فکر،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">دیدن همزادِ کسی که براش مهم نیستی قشنگ نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">تنهایی توی اتاق تنهایی،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">شنیدن اسم اونی که دوستت نداره قشنگ نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">غصه پشت غصه،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">نگاه کردن به عکسای اونی که براش با بقیه فرقی نداری قشنگ نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">یادش می افتی و یادش می افتی،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">انتظارِ یه پیام، از کسی که از دلت خبر نداره قشنگ نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">نوشتن و نوشتن و نوشتن،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans">واسه کسی که دلش از سنگه قشنگ نیست....</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2020-06-12T20:44:05+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . تلخ http://Puni.mihanblog.com/post/100 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/dastesh.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید تلخ ترین لحظه ی زندگی یه نفر،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیدنِ عشقش کنارِ یه آدم دیگه باشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم شاید برا همه اینجوری نباشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی من که همه جور تلخی رو توی زندگیم تجربه کردم میگم که</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا همینه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدترین و تلخ ترین اتفاق دنیا اینه که عشقتو،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همه زندگیتو،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کسی که وقتی پیشت میومد از ذوقِ داشتنش دستای</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کوچیکشو بوسه بارون میکردی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کسی که وسطِ بوسه روی دستش بی اختیار گریه ت میگرفت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کسی که حاضر بودی جونتم براش بدی رو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه روزی کنار همسرش ببینی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همون دستارو ببینی یه آدم دیگه تو دستاش گرفته...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ببینی دستاشو دور شونه ی عشقت حلقه کرده و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میکشه سمت خودش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با دیدنش دلت هزار تیکه میشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میگی آخ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بازوش درد نگیره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اخه تو وقتی دستشو میگرفتی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلت نمیومد حتی محکم فشارش بدی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه میترسیدی دردش بیاد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان دلت میسوزه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلت میسوزه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه حتی حواست به نحوه ی گرفتنِ دستشم بود...</b></font></div><div><br></div> text/html 2020-05-30T19:40:36+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . مادرم http://Puni.mihanblog.com/post/99 <div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادرم؟درد و بلات به جونم مادرم</font></b><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">مادر باز چی شد؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا پات زخم شد؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چشمام فدای پاهات مادر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چرا آخه؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">چی شد باز درد و بلات به جونم؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم ناراحت من بودی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم انقد غصه ی حال بد منو خوردی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم طاقت نداشتی منو رو تخت بیمارستان ببینی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">میدونم بخاطر من اینجوری شد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش بودم کنارت نمیزاشتم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش بودم دستتو میگرفتم نمیزاشتم پات زخم بشه...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">کاش بودم پای زخمیتو بغل میکردم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادر خوبم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تویی پروانه ی باغم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی باور خونم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تویی گلریز گلدونم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادر تنهام...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدم هست یک روزی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">در آن فردوس جاویدان</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">که گویند زیر پایت هست...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی خوانی ام...مادر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">همان آوای مهر نیک</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">همان لالایی افسون</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادر خوبم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی باور خونه م</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تویی افسانه ی من</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تویی ناموس این گلشن...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا یک هاله از تندیس لادن شو...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">امید آخرم ، مادر</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدون تو مادر،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ندارد خانه ام روشن...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ندارد شانه ام یاری...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادرم، خورشید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی ماه...ماهستان</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا این کودکت تنهاست...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدش سایه ی فرداست...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تویی لالایی گریه...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا این کودکت تنهاست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیا این کودکت برجاست...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادر خوبم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">لالایی مادر خونم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2020-05-28T18:13:05+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . واسه خودم http://Puni.mihanblog.com/post/98 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/ghalbeshekaste.jpg" alt=""></b></font></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">میشه آدم دلش تنگ نشه؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">از وقتی که یادم میاد روزام با دلتنگی گذشته...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه روزایی کسایی رو مثلا کنارم داشتم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی انقد نامرد بودن که با بودنشونم دلتنگ میشدم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">الان نیستن و دلتنگم،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرقش با دلتنگیای اونموقع اینه که لاقل میدونم بخوام نخوام روزام همینه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخوام نخوام روزام همینجوری میگذره</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">منتظر کسی نیستم که با یه پیامش دلتنگیم رفع بشه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">منتظر کسی نیستم که صداش قلبمو تا اوج آرامش ببره</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخدا من از کسی هیچی نمیخواستم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فقط دلم میخواست آدمارو دوس داشته باشم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">از دوس داشتنشون دلم خوشحال میشد</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من یه قلب مهربون داشتم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه قلبی که بی منت ناز میکشید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">یه قلبی که عاشق ناز کشیدن بود</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">عاشق ناز کشیدن آدما</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی آدما خیلی نامردن خیلی</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من خیلی احساسی ام؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بخدا توی هم سن و سالای خودم مردایی هستن&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تو این دور زمونه حتی خانومشونو کتک میزنن</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">مگه قلب من از اون قلبا هم بدتر بود؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ینی قلب من انقد بدرد نخور بود که هیشکی قدرشو ندونست؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ینی انقد ناز کشیدنتونو بلد نبود که زیرپاتون لهش کردین؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتما باید یکی از اون مردا قسمتتون میشد؟</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من بی منت ناز میکشیدم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من رو سر کسی داد نمیکشیدم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من قلب کسی رو نمیشکستم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من نمیزاشتم کسی دلتنگ بشه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من نمیزاشتم کسی غصه بخوره</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من مث یه پدر دلسوز بودم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من نازِ دخترو میفهمیدم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من بهونه هاشو بلد بودم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من غصه هاشو تک تک میدونستمو همشو به جون میخریدم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من شبایی که شکمش درد میکرد میفهمیدم باید چجوری باهاش رفتار کنم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">با انگشتای بی جونم درداشو لمس میکردم،نازش میکردم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">من غصه هاشو تو بغلم قایم میکردم&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی عوضش قلب مهربونمو هیچکی نفهمید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">از وقتی که یادم میاد خودم خودمو آروم کردم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم قلبمو تو بغلم گرفتمو نوازشش کردم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتی همونایی که غصه هاشونو با همین قلب زخمی مرحم میشدم تنهام گذاشتن</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تنهای تنها،خودم قلبمو بغل میگیرم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم دارم آرومش میکنم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودم...</font></b></div> text/html 2020-05-21T17:04:59+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . با تو http://Puni.mihanblog.com/post/96 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/webe.jpg" alt=""></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div>زندگی کردم با تو،</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هرکی که خواست بشه جا تو،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کو برسه بشه تا تو...</b></font></div> text/html 2020-05-15T19:18:04+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . ماها http://Puni.mihanblog.com/post/95 <div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div> <b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/baran.jpg" alt=""></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div> ما با شما خیلی فرق داریم</font></b><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما مردا مثل شماها نیستیم&nbsp;</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">تا رابطمون خراب شد ده نفر بیرون این رابطه منتظرمون باشن</font></b><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما مردا خیلی تنها میشیم،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی تنها تر از اونی که فکرشو بکنید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">شماها وقتی یه رابطه رو تموم میکنید،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نهایتش چند روز ناراحتی و غصه دارید</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">به راحتی رابطه ی جدیدی شروع میکنید و</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">رابطه ی قبلی حتی یادتونم نمی افته...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی ما مردا تنها میشیم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی تنها،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بیرونِ کلبه ی عاشقانه ای که برا شما ساختیم کسی منتظرمون نیست،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">واسه همین،</font></b><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">توی کلبه ی خود ساخته اسیر میشیم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعضیامون با دود کردن سیگاری خودمونو اروم میکنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعضیامون با قدم زدنای شبانه...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">شبای زیادی با سر زدن به این کلبه ی متروکه سپری میکنیم،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بدون اینکه متوجه بشید...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها چیزی برای اروم کردن خودمون نداریم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها عروسکی نداریم بغلش کنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها دوستی نداریم بغلمون کنه اروم بشیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها کسی پشتمون نیست</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگه پول نداشته باشیم کسی دستمونو نمیگیره...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ولی خیلی جاها دست اونی که دوسش داریمو میگیریم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نمیزاریم احساس بی کسی کنه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">همیشه براش تلاش میکنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">خودمونو به اب و آتیش میزنیم..</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">آره اگه بزارید و برید،تنها ترین میشیم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">حتما وقتی این متنو میخونید میخواین بگین که؛</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">پس اینایی که بیرون رابطه منتظرمونن کین؟!</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرق ما با اون مردا همینه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فرق ماها وفاداریه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها چوب همین وفاداریمونو خوردیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها نمیتونیم دنبال آدمای جورواجور بریم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">واسه همین تنها میشیم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعضیامون حتی جرات دود کردن یه نخ سیگارم نداریم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">اخه با دود کردن همین یه نخ سیگار پیش شماها میشم آدم بده...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">روزامونو به سختی میگذرونیم و</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">کلی ستاره لابلای موهامون سبز میشه،</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">برا ما گریه عیبه</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما نمیتونیم پیش کسی درد دل کنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ما نمیتونیم پیش کسی گریه کنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">بغلمون کنه آروم بشیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">نازمون کنه غصه نخوریم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها توی تنهاییای شبانمون گریه میکنیم</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها با کندن این ستاره ها گریه میکنیم...</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">ماها با شماها خیلی فرق داریم.</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b></div><div><br></div> </div> text/html 2020-05-11T16:20:18+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . مادر http://Puni.mihanblog.com/post/94 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/large.jpg" alt=""></div> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div>از بچگی تا الان عجیب ترین لحظه های زندگی من،</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لحظه غروب خورشید تا تاریک شدن کامل هوا بوده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کوچیک که بودم میرفتم بالا پشت بوم مینشستم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>غروب خورشیدو نگا میکردم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توی دلم غم عجیبی میومد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با لحظه لحظه ی پایین اومدن خورشید،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این غم بیشتر و بیشتر میشد...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونلحظه بدجوری بیقرار میشدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با هربار پلکی که میزدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کلی رویای دست نیافتنی میومد به ذهنم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از همون اول تنهایی رو دوست نداشتم و از اونجایی که</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوستای پسر بعضی چیزارو درک نمیکنن،ته دلم دنبال یه دختر مهربون میگشتم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دختر احساسی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دختری که غروب خورشیدو ببینه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه دختری که سرخی اطرافشو درک کنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو دلم زمزمه میکردم،حرف میزدم،برا دختر مهربونی که هیچ وقت نبودش،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ینی وجود خارجی نداشت...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>براش از دلتنگیام تعریف میکردم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از علایقم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از کارایی که قراره تو آینده انجام بدم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>راستی نوشتم آینده یهو یه چیزی مث برق از ذهنم گذشت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان همون آینده ست!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این دختر خیالی تبدیل به واقعیت شد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی بر خلاف فکرایی که اونموقع درموردش میکردم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مهربون نبود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ینی بودا ولی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی ای کاش هیچ وقت نمیومد که واقعی بشه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ای کاش همون موقع،همونجا بالا پشت بوم می موند تا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توی شهر به این در اندشتی اینجوری غروب خورشیدو نگا نکنم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مث یه زندانی از پنجره به اپارتمانای روبرو خیره نشم...</b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آپارتمانایی که جلوی دیدمو گرفتن</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">آپارتمانایی که نمیزارن غروب خورشیدو ببینم...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهام،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خونه ای پر از سکوت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خونه ای که باید توش صدای قهقهه و خنده های اون دختر خیالی میپیچید...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی پر از سکوت و تنهایی شده...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به خودم میگم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اگه بود نمیزاشتم یه لحظه غم به دلش بیاد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم شایدم اشتباه میکنم....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من اگه بلد بودم نذارم غم به دل کسی بیاد،الان که خودم غمگین نبودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان که گونه هام خیس اشک نمیشد....</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تهران خودبخود دلگیره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وای به حالت که تنها هم باشی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هوا دیگه تاریک شده</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>توی واحدای دیگه صدای شادی بقیه رو میشنوم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و این بیشتر اذیتم میکنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اخه من تنهایی چجوری شادی کنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پا میشم برا خودم غذا درست میکنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آهنگ میزارم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سرگرم میشم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی دلم شاد نیست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیدونم چرا،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچ اهنگ شادی خوشحالم نمیکنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم میخواد پاشم برم بیرون</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی کرونارو چیکار کنم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنها چیزی که باهاش دلم اروم میگیره،وجود مادرمه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تقریبا هر روز باهاش صحبت میکنم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه پشت تلفن میشم یه آدم خیلی شاد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انگار نه انگار که چن دقیقه پیش از غصه داشتم می مردم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه مادرا بزرگترین غم دنیارو که داشته باشن،اگه احساس کنن بچه شون اندازه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سر سوزن غصه داره،غم خودشون یادشون میره و میشینن غصه بچشونو میخورن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دیگه کم کم دلم اروم شده،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به نظرم نوشتن برا امروز دیگه کافیه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تا اسم مادرم اومد دلم آروم گرفت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هیچکی مادر نمیشه...</b></font></div> text/html 2020-05-06T19:01:34+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . گاهی http://Puni.mihanblog.com/post/93 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/original.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>گاهی دلت برا اونایی که شکستنت تنگ میشه؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میدونم به خودت میگی آخه این چه دلیِ که من دارم!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی مشکل از دل تو نیست</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مشکل کوچیکی قلب اون آدمایه که قدرتو ندونستن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی اره؟قلبت داره پر میکشه برا دوست داشتن کسی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میدونم تنهایی ینی چی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی ینی دلت برا همونایی تنگ شه که زیر پا لهت کردن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>افتاده بودی رو زمین،داشتی مظلومانه به زیر کفشاشون نگا میکردی ولی بازم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جوری پا روت گذاشتن که هنوزم که هنوزه نتونی بلند شی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>جالب اینه که هنوزم اگه برگردن،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با پاهای تاول زده از دویدن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با تک تک زخمای روی تن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با زبونی که نایی برای گفتن نداره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با چشایی که سویی برای دیدن نداره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمیتونی بهشون پشت کنی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خب اگه پشت کردن بلد بودی که&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>موقع رفتنشون رد پاشونو نگاه نمیکردی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میدونم تنهایی ینی چی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی ینی دلت برا بغل کردن کسی تنگ شه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی ینی دلت برا بوسیدن دستی پر بکشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میدونم تنهایی ینی چی...</b></font></div><div><br></div> text/html 2020-04-28T19:28:14+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . مرد داریم تا مرد http://Puni.mihanblog.com/post/92 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290//alonepic2.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به خیال خودت از پیش کسی که علایقت باهاش جور نبود رفتی و تموم شد؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خب حالا که رفتی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونجوری که میخواستی شد؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونی که دوس داشتی اومد؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعید میدونم ادمای این دوره زمونه دوست داشتن بلد باشن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مطمینم میاد حالتو خراب میکنه و میره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یا اصلا میبینی هرچقد میگردی اونی که دلت میخوادو پیداش نمیکنی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید هر از گاهی به گذشته فک میکنی و میگی نکنه اون بهتر بود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به روزایی که پا به پات می اومد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به روزایی که تو همه کارات کمکت میکرد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به روزایی که با شوق و ذوق میفتاد دنبالت و برا موفقیتت تلاش میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به روزایی که حتی بهت پول تو جیبی میداد در حالی که خودش&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برا خودش یه جفت کفشم نمیتونست بخره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به روزایی که پول تو حسابش صفر میشد حتی شبشو با نون خشک سر میکرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی نمیزاشت تو که عشقشی ذره ای غم به دلت بیاد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اره شاید باورت نشه که شبی رو با نون خشک خوردن سر کرده باشه تا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فرداش تورو ببره رستوران...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید بخونی اسمشو بزاری حماقت ولی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی مرد داریم تا مرد!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شاید اینجور مردا خیلی برات زیادی باشن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مث پیرهنی که خیلی زیباست ولی وقتی تو میپوشی زشت میشی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چرا که اندازت نیست،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چرا که گرون قیمت بودن یه لباس دلیل خوبی برا انتخاب نیست،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آره وقتی اینجور مردا اندازت نباشن،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شروع میکنی دنبال راه حلی بگردی که بتونی اندازش کنی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آروم آروم شروع میکنی به کوچیک کردنش،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اندازه ی خودت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اندازه ی دلت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و آخر سر میبینی کوچیکم کردی باز پوشیدی و زشت شدی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چون مشکل افکارته نه لباس.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div> text/html 2020-04-24T20:57:53+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . مثل همیشه http://Puni.mihanblog.com/post/91 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/unnamed1.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به نظرم بدترین کار دنیا اینه که کسی رو</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از ته دل دوست نداشته باشی&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ولی باهاش جوری</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رفتار کنی که فکر کنه خیلی دوستش داری...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی دلتنگته و بهت میگه دلم برات تنگ شده،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الکی تو هم بگی&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">منم دلم برات تنگ شده!</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی از ته قلبش اومد گفت دوستت دارم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الکی تو هم بگی&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">منم دوستت دارم!</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه مگه میشه ادم اونی که دوسش داره حتی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه شاخه گل براش نگیره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اخه مگه میشه آدم اونی که دوسش داره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی هزار تومن بخاطرش خرج نکنه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه مگه میشه آدم اونی که دوسش داره سر جمع</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو چندین ماه به تعداد انگشتای&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">یه دست بهش زنگ نزنه...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>من نمیدونم ادما چطور دلشون میاد به کسی که</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از ته دل دوسشون داره دروغ بگن،</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">چطور دلشون میاد</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ساعت ها دلتنگش بزارن و به زور بهش یه پیام بدن...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>د آخه لامصب اونی که باهاته درخت نیست آدمه!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حتی یه درختو بری چن ماه جلوش وایسی و</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با اخم نگاش کنی&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بهت قول میدم بعد از یه مدت</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">شاخ و برگش خشک و پژمرده میشه...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با قلب این ادما بازی نکنید</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینا اگه مث شماها بودن،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به محض اینکه دستشون به تنتون میخورد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولتون میکردن و میرفتن دنبال نفر بعدی!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بله ولت نکرد،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نرفت،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عوضش چی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان خودت اونو ولش میکنی میری؟؟؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان سراغ کی رفتی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>کنار کی هستی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>الان تنهاش گذاشتی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>افتخار میکنی به کارایی که باهاش کردی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اشکال نداره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دنیاست دیگه&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ممکنه یه وقتی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه جایی،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکی مث خودت سر راهت بزاره،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>با تنت بازی کنه و ولت کنه بره دنبال یکی دیگه،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اون وقته که میفهمی بازی کردن با دل آدما یعنی چی!</b></font></div><div><br></div> text/html 2020-04-21T18:53:50+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . دخترک http://Puni.mihanblog.com/post/90 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/xmpb_dkoch.png" alt=""></div><div style="text-align: right;"><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یاد پارسال افتادم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنهایی داشتم تو پارک قدم میزدم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از دور یه حوض آبنما توجهمو جلب کرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آروم آروم رفتم سمتش...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داخلش پر از ماهیای رنگی بود،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یکم ماهیارو نگاه کردمو رفتم رو یکی از نیمکتای دور آبنما نشستم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چشمام خیره به حوض،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>انگار جز حرکت آب چیزی رو نمیدیدن...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>داشتم فکر میکردم.......</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بابایی؟</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بغلم میکنی؟میخوام ماهیارو نگاه کنم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تنها چیزی که میتونست منو از این حالت بیرون بیاره همین صدا بود!</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>صدای ناز ِ دخترکی که به زور قدش به لبه ی حوض میرسید...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باموهای بور</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تاپ توری سفیدو شلوار جین آبی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دلم غش رفت براش...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه خیلی دختر بچه دوس داشتم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شندیم اکثر پسرا دوس دارن که بچه اولشون پسر باشه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی من نمیدونم چرا انقد دختربچه دوس دارم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نشد دختربچه ای رو پیش باباش ببینم و دلم برا داشتنش ضعف نره...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه من عاشق ناز کشیدن بودم</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه دختر بچه ناز داره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه دختر بچه ها بابایین...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تو دلم موند وقتی میشنوم "بابایی" منم بگم جانِ بابایی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونی که مث منه میفهمه چی میگم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اونی که بر خلاف میلش مجبور شده تا آخر عمرش تنها زندگی کنه میفهمه چی میگم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هی...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>باز خوبه داداشم دختر داره</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وقتی میاد خونمون از بغلم زمین نمیزارمش</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همه مدل موهاشو درست میکنم و&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">تا میتونم نگاش میکنم...</b></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی هیچ وقت دلم سیر نمیشه...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>آخه دلم میخواست منم دختر داشته باشم..............</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>متن پایینو امروز توی نت دیدم،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>واسه همین یاد پارسال افتادم...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بازم مثل همیشه دلم ضعف رفت...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>میزارمش اینجا شما هم بخونید،</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>" دختر بچه ها " را همه دوست دارند !</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از برقِ چشمانِ معصومِ هیچ دخترکی ، نمی توان ساده عبور کرد .</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمی توان لبخند های ملیح و کودکانه شان را دید و قربان صدقه شان نرفت .</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمی توان شیطنت و شیرین زبانیِ شان را دید و دیوانه وار و از صمیمِ قلب ، در آغوششان نکشید .</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>نمی توان ظرافت و زیباییِ خدادادیِ شان را تحسین نکرد !</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دختر بچه ها معجزه هایِ بی بدیلِ آفرینش اند ،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>عناصری مهم و حیاتی برایِ ادامه ی بقا ،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که با حضور و وجودِ مقدسِشان ؛</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زمین و زمانه ، جانی دوباره می گیرد .</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که تا باشند ؛ می توان ادامه داد ،</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>که تا هستند ؛ می توان زندگی کرد...</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2020-04-15T19:08:08+01:00 Puni.mihanblog.com . NaFa . بازم تنهایی http://Puni.mihanblog.com/post/85 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/737/2210290/city.jpg" alt=""></div> <b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div>دور و برت پر از آدمای جورواجور</font></b><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">پر از آدمایی با هزار رنگ</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">کنارت نباشن تنهایی،</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">باشنم تنهایی!</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">گاهی تنهایی بدم نیست</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تنهایی قدم میزنی</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تنهایی خرید میکنی</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">ته جیبت همیشه برا خودت می مونه</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگه نگران نیستی برا کی برا چی کادو بخری</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگه نگران نیستی کسی خوابه یا بیدار،حالش خوبه یا بد</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگه هیچ کافه یا رستورانی نمیری،هروقت هوس غذای بیرون کردی</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">تو یه ظرف یه بار مصرف میگیری و دیگه دلشوره نداری کجا غذا بخوری</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">حتی گوشه ی پارک،حتی ته کوچه بن بست،هر جا که باشه،خودتی و خودت</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگه از کسی خجالت نمیکشی،</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">دیگه میتونی برا خودت لباس بخری؛</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">البته اگه گذاشته باشن شوق و ذوق پوشیدن لباس ِ جدید برات مونده باشه...</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">هی...</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">آره تنهایی قدم میزنم</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">ته کوچه های بن بست میشنم</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">غذامو با گربه های توی کوچه ها قسمت میکنم،</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">نه کسی نگرانمه،</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">نه نگران کسی ام...</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به قول سامان "واسم چیزی نموند شدم یه دوره گرد"</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">اره دنبال من نگرد</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">توی این دنیا فقط،</font></b></div><div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">می مونه رد پایی که دور میشه ازت....</font></b></div><div><br></div>