دلم حق داری عاشق باشی
ولی بدون که این راهش نیست

کسی رو نمیشه بزور عاشق کرد
یه وقتا یه چیزی سهمت نیست

بدترین حس اینه پیش تو باشه
کسی که دلش پیش تو نیست

شاید روزگار اینجوری خواسته
همه چیز دنیا دست تو نیست

کار دنیا رو باش،واسه هرکی میمیری
واسه یکی دیگه میمیره!

یکی هم که پیدا میشه واسه ی تو میمیره
دلت دسته کمش میگیره


اگه اشکت واسش فرقی نداره
یعنی اینکه یکی دیگه رو داره؟!

اگه همه کارات بدن به چشماش
فک میکنی چه علتی داره؟!

سرنوشتت اگه بی اون رقم خورد
بدون حتما که یه حکمتی داره

نشستی گریه میکنی که چی شه؟!
 هر آدمی یه قســــــــــــــــــــــــمتی داره...