سلام پونه ی نازم اگه بدونی چقد دلم واست تنگ شده...
پونه خیلی دلتنگتم،پونه خیلی خستم،پونه بریدم،پس کی مال من میشی؟
دیگه کشش ندارم کاش بودی . حالمو میدی...
خیلی دلم واست تنگه،الان تو قزوین خونه عموم اینا هستم ،پونه عروسی دختر عمومه،

به همه خوش میگذره اما من... اما عروس من... اما پونه ی من... اما زندگی من اما.........
باید زود برگردم شهرمون,اینجا که هستم دلتنگیم صد برابر میشه...

باز خونه که هستم  یه جوری فکرمو مشغول میکنم و دوریتو تحمل میکنم...
پونه دارم فکر میکنم چقد دیگه دووم میارم،نمیدونم چند ماه دیگه باید چشم به راهت بشینم

اما بدون صبر میکنم تا یه روز مال من بشی...
 میدونی چقد دوست دارم؟
به خدا خیلی دوست دارم؛کاش تو هم منو فقط یه ذره دوسم داشتی...
پونه به همین وقت عزیز قسم میخورم جز تو هیچکیو دوست ندارم
پونه میترسم از فردای بی تو،میترسم از دنیای بدون تو،میترسم پونه تورو خدااااااااا....