غصه غصه غصه،بازم غصه...
اصلا آروم و قرار ندارم،روز شما دختراست و
همه جا پر از پستال کارت های تبریک روز دختر...
همه به عشقشون روزشو تبریک میگن و
من با دیدنش عذاب میکشم...
عشق من زد داغونم کرد و رفت
دلم میخواست منم روزشو بهش تبریک بگم،
اخه عادت داشتم همیشه براش کادو بخرم و....
روز دخترو به پرنسس کوچولویی تبریک بگم که
با اون دستای کوچیک و ظریفش زندگی یه مردو نابود
کرد و رفت...