شب یلدا شده من اینجا میان غصه رقصانم

به یاد تو امشب چرا در گریه غلتانم

شب یلدای من امشب به اسم تو قلم خورده

خیال آغوش گرم تو دل و دین از دلم برده