اینم از سال 97
و من همچنان دارم می نویسم و می نویسم و می نویسم
برای کسی که نیست
گریم میگیره وقتی میگن عیدت مبارک
گریم میگیره وقتی میبینم اون که همه دنیای من بود منت دیگری رو میکشه
همه جا دستشو بگیری
همه جا کمکش کنی
همه جوره هواشو داشته باشی
اما اون
اینجوری تنهات بزاره و بگه
یکیو جایگزینم کن!
وقتی وابسته م کردی؛وقتی داغونم کردی
با اون عمری که صرف تو شد با اون احساسی که خرج تو شد
مگه دلی می مونه که من برم با کسی دیگه...