سلامتی روزی که
دختر کوچولوم بیاد پیشم بگه
آقای محترم به خانومت یه چیزی بگو دیونم کرده!
اونوقت عشقم زیر چشمی حواسش به ما باشه
منم به دخترم بگم
پس من چی بگم بابایی که یه عمری دیونشم...