تو اومده بودی آرومم کنی یا بری نابودم کنی
تکلیف دل من چی میشه؟!
آخه دوریت توو ذهن من هضم نمیشه
چشاتو بستی رو قول و قرارت 
کیه اون که الان شده یارت؟!
بی معرفت
تو که قلبتو به من سپردی
تو که هر دفه قسم میخوردی
چی به روز دلم آوردی...